Mentre Standstill entren a gravar el que serà el seu nou treball (que es dirà “Dentro de la luz”), ens avancen ja algunes pistes del que oferiran en directe al llarg de l’any que ve.
El nou espectacle que preparen es dirà “Cénit”.
I és que en aquesta ocasió, per primera vegada, Standstill prepara una posada en escena no de tall intimista (per auditoris, amb seients), sinó per sales i festivals, de vocació espectacular i catàrtica. Una mena de ritual per a la celebració col·lectiva, ple de percussions, veus, imaginari espiritual i amb una energia propera, potser, al misticisme, d’acord amb el que serà el nou disc. Per primera vegada es podrà veure en els festivals, doncs, el costat més innovador i que ha donat més a parlar de la banda.
Per tot això, Standstill han muntat una plataforma en a través de la qual pots demanar per anticipat el disc, vinil etc … i col·laborar en la producció de “Cénit”. És el famós crowdfunding o micro-mecenatge, que grups amb el crèdit de Standstill utilitzen per fer viables els seus atípics projectes i fer partíceps de tot això els seus nombrosos seguidors.

Més informació