@miquelpedu @popArb I concertet a #CanTorres amb una canyeta a la mà… Sat Jun 24 15:46:18 +0000 2017

Segueix l'actualitat del popArb al som.poparb.cat